Parterapi online:  Kärleken i Fokus

Parterapi & Familjerådgivning online 

Kärleken i Fokus

Blogg

För att fisken kan förstå vad vatten är, behöver hen lämnar sin bubbla. Först då kan hen bli medveten om det den har levt i hela sitt liv. 

Likaså kan det vara för oss människor: Vi kan inte ändra på våra tanke- och beteendemönster förrän vi har fått distans och förståelse för dessa mönster. Självdistans, självreflexion och medvetenhet om oss själva befriar oss från att upprepa omedvetna mönster som varken gagnar oss eller våra relationer med våra nära. 

Relationsarbete är för mig början på en resa till ökad självkännedom och empowerment.

Jag hoppas att du får inspiration av mina inlägg. Har du särskilda frågor eller synpunkter så är du välkommen att ta kontakt med mig.


Vänligen 

Yoshi Frey


Klicka på rubriken så länkas du till hela blogginlägget.

Win-win i stället för att ha rätt


Ibland möter jag par som har följande mönster i sitt samspel: Den ena parten, ofta mannen, har en tendens att intellektualisera och debattera. Det blir oändliga diskussioner om så kallade "sakfrågor" tills den andra partnern, ofta kvinnan, blir känslosam och drar sig undan. 

Mer..

Det sanna mötet: Vad innebär ett möte i kärlek och när går det förlorat?

 

När vi hamnar i konflikt känns det ofta som att vi förlorar förmågan att "se" den andre. Känslan av förbundenhet med den andre går förlorad bakom en vägg av tankar och föreställningar om den andre.

Mest uppenbart blir det när vi tänker om andra människor genom våra fördomar. Vi möter då egentligen inte människan, utan vi möter våra egna projektioner. Den andre tjänar mer som en projektionsyta.”Föreställningen” på projektionsytan brukar nämligen ställa sig före människan. Att bli bemött på det viset är mycket kränkande. Då finns inte jag på riktigt i den andres sinne. Jag blir inte bemött för jag finns inte.

Mer...


Typisk man och kvinna:
Hur hamnar vi i dessa relationsproblem?


I mitt arbete som parterapeut möter jag ofta följande situation: En av parterna, oftast kvinnan, känner att mannen inte är tillräckligt känslomässigt tillgänglig i förhållandet. Denna brist på känslomässig kontakt orsakar stress, oro och ilska  inom henne. Hon saknar en upplevd känsla av förbundenhet. Hon blir anklagande, förebrående och kritisk eftersom hon känner sig känslomässigt övergiven. 

Den djupare motivationen bakom hennes beteende är egentligen att hon försöker att nå fram till mannen och få honom att bli känslomässigt engagerad.
Mannen förstår tyvärr ofta inte kvinnans motiv och behov. För män verkar kvinnans beteende som en kritik och ett uttryck för att han inte duger. Han känner sig nedvärderad och inte respekterad. Detta gör honom i sin tur väldigt sårad, arg och osäker i relationen. I regel hamnar mannen då i försvar och intellektualiserar, han drar sig känslomässigt ännu mera tillbaka eller går till motattack. Det i sin tur förstärker kvinnans upplevelse av att hon inte är sedd och förstådd och det bekräftar hennes djupa rädsla för övergivenhet.

Mer...

Strategier för att möta svåra känslorAtt bemöta svåra känslor är en konst. Det är lätt hänt att vi tappar fattningen och säger eller gör saker som vi behöver ångra oss för. Och ibland så gör och säger vi saker som är mycket skadliga för våra relationer och därför även för oss. Det är därför av stor vikt att vi behärskar strategier som förhindrar att vi tappar fattningen. 

Mer...

Om lydnad och att skapa samarbetsvilja hos barnet


Många föräldrar har föreställningen att de är duktiga föräldrar om barnet lyder på vad de säger. Ibland säger föräldrarna att om barnet inte gör som man säger, har de rätt att bli arga. De måste sätta gränser. 


I all regel brukar dessa interventioner inte sluta med bra resultat. Barnet kommer med all säkerhet förr eller senare återkoppla till föräldrarna att lydighet och framtvingad underordning inte kommer utan ett pris i samspelet. Barnet kommer att säga upp sin samarbetsvilja och föräldern kommer uppleva att barnet blivit mycket besvärligt i många situationer.

Mer...


Auf Deutsch->

Vad kan du göra för att behålla en god relation?

 

Vi vet från forskningen att en viktig faktor i en trygg nära relation är att man känner att den andre har dig, dina tankar, känslor och dina behov vänligt ”i sitt sinne”. För barn är det den mest avgörande föräldraförmågan för att tryggt knyta an. Inom anknytningsforskning kallas det förälderns ”mentaliseringsförmåga”. Vi vet idag att liknande mekanismer gäller även för vuxenrelationer. I en trygg parrelation bygger denna känsla av att ”vara i den andres sinne” en grund för tillit och förbundenhet.

Mer...

Olika nivåer av bråk

 

Ofta möter jag par som bråkar om vardagliga saker: sophinken som glömdes att stänga, att man glömde att säga till när man kommer senare eller att den andre återigen är mest upptagen med sin mobiltelefon eller dylikt. Vi alla känner till dessa små irritationer i en relation. 

Mer..