Familjeterapi och parterapi online:

Den goda relationen i fokus

Skapa goda relationer


Att skapa tillitsfulla, givande och utvecklande nära relationer är inte sällan en utmaning:


- Omedvetna föreställningar och mönster, eller bara gamla, misslyckande strategier kan stå i vägen. 


- Ibland så kör vi bara fast. Vi känner oss missförstådda och kan inte längre förstå hur den andre tänker och känner.


Att leva i nära relationer kan vara en fantastisk möjlighet att utvecklas som människa.

Anta utmaningen och du får en vinst för dig och alla dina nära. Sann kärlek börjar inom dig!


Att träffa en erfaren relations- och föräldracoach att bolla sina tankar och känslor med kan hjälpa till att få distans, insikt och nya valmöjligheter. Det räcker ofta att utveckla ett nytt förhållningssätt för att förbättra sina relationer med sin partner eller sina barn. 


Alla samtal sker via videolänk och varar ca. 1 timme.


Jag erbjuder ett gratis första introduktionssamtal

 

Boka ett gratis introduktionssamtal genom att ringa mig på 0768-710983 

eller maila mig genom att fylla i kontaktformuläret nedan.


Efter introduktionssamtalet rekommenderar jag ett "paket":  

- 3 samtal á 700:- per samtalstillfälle (2100.-)

- 5 samtal á 600:- per samtalstillfälle (3000:-)

- Ett enstaka samtal kostar 800.-


Betalning via Swish: 123 444 32 22

Om så önskas skickar jag gärna en faktura.


Jag ser fram emot att möta er!


Vänliga hälsningar

Yoshi

Boka direkt0768-710983
 
 
 
 
 

Enskilt samtal


Relationen med dig själv är den viktigaste i livet. Tankar och känslor om oss själva och andra flödar hela tiden genom vårt medvetande.
Du kan lära dig att möta dina egna tankar och känslor med medvetenhet och acceptans. Det öppnar upp för helt nya möjligheter att växa som människa, är en viktig nyckel till vårt psykiska välmående och är centralt för vår förmåga att relatera till andra. 


Jag erbjuder en atmosfär av acceptans där dina personliga teman får lov att komma till tals, bli sedda, integrerade och läkta.


Jag kommer att vara din coach i din alldeles egna process.


Boka ett kostnadsfritt introsamtal på videolänk:

Ring 0768-710983 eller maila mig.
Parsamtal

 

Att leva ihop med en annan människa är en fantastisk möjlighet att utvecklas. Vi möter våra djupaste rädslor och största förväntningar när vi gör oss sårbara och nåbara i en relation.


I en relation möter vi ofta våra egna och den andres obearbetade tanke- och känslomönster. Det krävs mod och tålamod för att reda ut vem som bär ansvaret för våra tankar och känslor när vi t.ex. hamnar i konflikt eller när relationen låser sig. 


Det är alltid lönt att ge kärleken en chans att bli återfunnen. Vi jobbar därför tillsammans för att lära oss att se och förstå den andre och för att uttrycka våra behov på ett effektivt sätt. Tillsammans jobbar vi för att skapa den tillit vi behöver för att leva i trygga relationer.

Jag kommer att coacha er i denna process.Boka ett kostnadsfritt introsamtal på videolänk:

Ring 0768-710983 eller maila mig.
Familjesamtal


Att bli en förälder och bilda familj är nog en av livets största händelser. Att bli förälder innebär en stor och ibland överväldigande förändring. Barnen har stora behov och är mästare på att utmana och uppmärksamma våra ömmasta punkter. Relationen kan sättas på prov. Våra egna anknytningsmönster från vår uppväxt kan vara i vägen för en bra relation med våra barn. Mycket behöver falla på plats.


Kunskapen finns inom dig, men den behöver ibland hjälp för att bli tillgänglig. 


Jag kommer att coacha er i denna process .


Boka ett kostnadsfritt introsamtal på videolänk:

Ring 0768-710983 eller maila mig.


Familjeterapi och parterapi online:

Den goda relationen i fokus

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

OM MIG


Jag heter Yoshi Frey och jag är utbildad socionom, har studerat psykologi och arbetat som familjebehandlare under flera år. 


Där insåg jag vilken transformativ kraft som kan finnas i att leda människor till självreflexion och självkännedom. 

Mina klienters relationer till sina nära och kära blev bättre. genom en ökad förmåga att reflektera över egna och andras tankar och känslor. Effekten är väl känd inom forskningen och kallas mentaliseringsförmåga. Den är avgörande för vår mentala hälsa och för harmonin i våra relationer. Denna förmåga kan ökas med övning och coachning.


Ett beprövat sätt att öka just mentaliseringsförmågan är t.ex. att jobba med mindfulness som verktyg. Mindfulness kan beskrivas som en medveten form av mentalisering.

Jag skrev min examensuppsats om temat: "Mindful parents - happy Kids?" Klicka här om du är intresserad.


Att jobba med oss själva för att bli en bättre partner eller förälder är nog en av de största gåvorna vi kan ge varandra och oss själva.

Den tid som du investerar på att bli klokare på dig själv och dina närmaste är ovärderlig.


Välkommen att lära känna mig för ett första introduktionssamtal.


Ring mig bara