Familjeterapi och parterapi online:

Den goda relationen i fokus

Parterapi-online-Yoshi-Frey

OM MIG


Jag heter Yoshi Frey och jag är utbildad socionom, har studerat psykologi och arbetat som familjebehandlare under flera år.


Fokus: 


I mitt behandlingsarbete arbetar jag främst utifrån anknytningsteorin och med terapier som är baserade på den, dvs. mentaliseringsbaserad terapi (MBT) och emotionsfokuserad parterapi (EFT).


Jag använder även tekniker som Mindfulness, MI (Motivating Interview), The Work (av Byron Katie), Circle of Security, reflekterande föräldraskap, voice-dialog, externalisering, etc.


Jag hjälper er att hitta bättre strategier och förhållningssätt för att skapa trygga relationer. Tillsammans undersöker vi hur det djupare behovet av tillhörighet och förbundenhet ofta är involverad i våra mest smärtsamma konflikter. Vi lär oss hur vi kan kommunicera dessa behov tryggt och framgångsrikt.

Jag hjälper dig att utveckla nya konflikthanteringsfärdigheter, att bättre förstå din partners och dina barns beteende och att bättre integrera dina egna reaktioner.
Allt detta hjälper dig att hålla och fördjupa kontakten med dig själv och dina nära och kära.

De strategier jag erbjuder kommer även att förbättra ditt allmänna välbefinnande.


Boka ett gratis introduktionssamtal och se för dig själv om jag kan erbjuda dig den hjälp du behöver.

Jag ser fram emot ditt samtal eller e-post.


Med vänliga hälsningar
Yoshi Frey


Utbildningar: 


Följande en kort lista på mina utbildningar:

- Studerade psykologi vid Göteborgs universitet
- Jungiansk psykologi vid Gävle Högskola
- Examination som socionom vid Göteborgs universitet. 
- Utbildning i systemisk familjeterapi i Göteborg på GSI.
- MI, motiverande intervju hos Beacon, Steve Wicks
- Certifieringskurs för "Circle of Security Parenting" på Tilknytningspsykologene (Norge)
- Introduktion till mentaliseringsbaserad terapi vid Akademi Magelungen, Stockholm
- rePulse- Kontrollera dina impulser: Instruktörsträning i Göteborg
- Examen från Institute for Non-Dual Therapy i Danmark. Tekniker som councelling, gestalt, voice-dialog, andningsterapi, meditation, non-dual tekniker och        dharmadoors undervisades.
- Return to ourselves - the wisdom of trauma: webinar with med Dr. Gabor Maté

- Emotionally Focused Therapy Step-By-Step with Rebecca Jorgenssen Phd, Online-kurs, Psychotherapy.net


Publikationer: 


Böcker:

- Die Gläubigen Schuldner- Die spirituellen Gründe des Geldwahns

- Die Befreiung der Liebe: Für eine Rebellion unserer Herzen


Examensarbete:

- Mindful parents- Happy kids?