Familjeterapi och parterapi online:

Den goda relationen i fokus

Om mig Jag heter Yoshi Frey och jag är utbildad socionom, har studerat psykologi och arbetat som familjebehandlare under flera år. 


Där insåg jag vilken transformativ kraft som kan finnas i att leda människor till självreflexion och självkännedom. 

Mina klienters relationer till sina nära och kära blev bättre. genom en ökad förmåga att reflektera över egna och andras tankar och känslor. Effekten är väl känd inom forskningen och kallas mentaliseringsförmåga. Den är avgörande för vår mentala hälsa och för harmonin i våra relationer. Denna förmåga kan ökas med övning och coachning.


Ett beprövat sätt att öka just mentaliseringsförmågan är t.ex. att jobba med mindfulness som verktyg. Mindfulness kan beskrivas som en medveten form av mentalisering.

Jag skrev min examensuppsats om temat: "Mindful parents - happy Kids?" Klicka här om du är intresserad.


Att jobba med oss själva för att bli en bättre partner eller förälder är nog en av de största gåvorna vi kan ge varandra och oss själva.

Den tid som du investerar på att bli klokare på dig själv och dina närmaste är ovärderlig.


Välkommen att lära känna mig för ett första introduktionssamtal.

Familjeterapi och parterapi online:

Den goda relationen i fokus

Copyright © Alla rättigheter förbehållna